آموزش حصیربافی

حصیربافی

آموزش حصیربافی با برگ نخل

دوره آموزش حصیربافی شرکت صنایع دستی گنچینه هنر هرمز در نظر دارد با همکاری و مشارکت پایگاه میراث جهانی بم و منظر فرهنگی…

error: Alert: Content is protected !!