مسابقه و جشنواره

مسابقه و جشنواره حصیربافی

مسابقه و جشنواره حصیربافی

نخستین جشنواره و مسابقه حصیربافی و تولید صنایع دستی از نخل و گیاهان بومی مراحل شرکت در مسابقه برگ‌های تافته: تهیه…

مسابقه نقاشی تخت جمشید

مسابقه نقاشی تخت جمشید

سلام بچه‌ها تخت‌جمشید را نقاشی کنید و جایزه بگیرید شرایط شرکت در مسابقه: شرکت کنندگان در سه گروه سنی…

مسابقه نقاشی پاسارگاد

مسابقه نقاشی پاسارگاد

سلام بچه‌ها پاسارگاد را نقاشی کنید و جایزه بگیرید شرایط شرکت در مسابقه: شرکت کنندگان در سه گروه سنی…

مسابقه نقاشی ارگ بم

مسابقه نقاشی ارگ بم

سلام بچه‌ها ارگ بم را نقاشی کنید و جایزه بگیرید شرایط شرکت در مسابقه: شرکت کنندگان در سه گروه سنی…

error: Alert: Content is protected !!