میراث جهانی چغازنبیل

چغازنبیل

حفاظت و مرمت چغازنبیل

حفاظت و مرمت چغازنبیل اهمیت، اصالت و منحصربه‌فرد بودن این مجموعه تاریخی همراه با جاذبه‌های طبیعی آن سبب گردید تا چغازنبیل در سال…

پی سنگ چغازنبیل

پی‌سنگ چغازنبیل

پی‌سنگ چغازنبیل شهرسازان اونتاش ـ نپیریشا در مکان‌یابی این پشته به‌خوبی می‌دانستند که بارگذاری سازه‌ای با ارتفاع حدود ۵۰ متر در چندین طبقه…

حصار بیرونی

حصار بیرونی

حصار بیرونی دورتادور شهر را سومین حصار به طول حدود ۴ کیلومتر محصور می‌کرده است.این حصار دارای یک دروازه در نزدیک زاویه شرقی…

جزییات پیوست

آرامگاه‌های سلطنتی

آرامگاه‌های سلطنتی در زیر طاق‌های طرف غرب حیاط یکی از کاخ‌ها، ۵ رشته پلکان کاملاً مخفی‌شده بودند.این پلکان‌ها ۶ متر پائین می‌روند و…

ناپیراسو

کاخ‌های شاهی

کاخ‌های شاهی گیرشمن موفق شد در خارج از حصار دوم، در بخش چسبیده به زاویه شرقی دوراونتاش، بقایای چند کاخ را که با…

حصار میانی

حصار میانی

حصار میانی در خارج از حصار درونی و در طرف شمال شرقی ذیقورات آثار معابد دیگری به چشم می‌خورد. مجموعه این معابد توسط…

حصار درونی

حصار درونی

حصار درونی ذیقورات به‌وسیله حصار درونی که ۷ دروازه داشته احاطه‌شده است. بزرگ‌ترین دروازه در طرف جنوب شرقی واقع است که حفار آن…

سکوهای چغازنبیل

سکوهای ذیقورات

سکوهای ذیقورات یک عامل معماری مذهبی در چغازنبیل، فرورفتگی‌های درگاهی مانندی است که در برابر پلکان جنوب غربی، چهارسوی سکوی گردی را تزئین…

خدایان ایلامی

جایگاه خدایان

جایگاه خدایان از معبدی که بر بالای ذیقورات برپا گردیده بود،اثری برجای نمانده اما بر اساس آجرهای کتیبه‌دار می‌توان دریافت که معبد بالای…

طبقات ذیقورات

طبقات ذیقورات

طبقات ذیقورات راه‌یابی به سطح طبقه اول،از طریق پلکان‌هایی در چهار سمت معبد امکان‌پذیر بود. در دو سوی پلکان  پیکره‌هایی از جانوران مانند…

error: Alert: Content is protected !!